Personal

Magnus Hober

CEO, MD, Specialist i Plastikkirurgi

Läs mer om Magnus

Doktor Magnus Hober utför all form av estetisk plastikirurgi, och har skaffat sig stor erfarenhet avseende anatomiska, kohesiva bröstimplantat. Han har varit inbjuden talare vid flera stora internationella plastikkirurgiska möten. Bokförlaget Beyond Black publicerade 2007 boken Plastic Surgery and The Worlds Top Surgeons and Clinics.

Magnus Hober föddes 1962. Den medicinska grundutbildningen påbörjades 1983 vid Karolinska Institutet i Stockholm. 1992 blev han legitimerad läkare. Han fortsatte sedan sin specialistutbildning i plastikkirurgi vid Uppsala universitet, under professor Hakelius handledning. 1998 blev han specialist i plastikkirurgi och 2004 fick han certifiering att arbeta i Storbritannien (Certificate of Full Registration in Plastic Surgery in the United Kingdom).

Under tiden i Uppsala arbetade han med rekonstruktiv plastikkirurgi. Under denna period bedrev han även forskning avseende hormonella förändringar i bröstkörtelvävnad. En del av hans forskning bedrevs vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA.

Efter tiden i Uppsala kom Magnus att fokusera på estetisk plastikkirurgi. Han arbetade under nio års tid vid Akademikliniken, där han även var delägare.

2007 startade han sin egen privata plastikkirurgiska verksamhet, Improva Plastikkirurgi.

Magnus Hober är utbildad ”Key note speaker” för läkemedelsföretaget Allergan. Han anlitas kontinuerligt för kurser avseende fillers och Botoxbehandlingar. Han ger även kurser i användandet av anatomiska, kohesiva bröstimplantat.

Magnus Hober är medlem av Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPF), Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) samt medlem av den internationella föreningen för estetisk plastikkirurgi (ISAPS).

Förnamn Efternamn

CEO, MD, Specialist i Plastikkirurgi

Läs mer om Förnamn

Doktor Magnus Hober utför all form av estetisk plastikirurgi, och har skaffat sig stor erfarenhet avseende anatomiska, kohesiva bröstimplantat. Han har varit inbjuden talare vid flera stora internationella plastikkirurgiska möten. Bokförlaget Beyond Black publicerade 2007 boken Plastic Surgery and The Worlds Top Surgeons and Clinics.

Magnus Hober föddes 1962. Den medicinska grundutbildningen påbörjades 1983 vid Karolinska Institutet i Stockholm. 1992 blev han legitimerad läkare. Han fortsatte sedan sin specialistutbildning i plastikkirurgi vid Uppsala universitet, under professor Hakelius handledning. 1998 blev han specialist i plastikkirurgi och 2004 fick han certifiering att arbeta i Storbritannien (Certificate of Full Registration in Plastic Surgery in the United Kingdom).

Under tiden i Uppsala arbetade han med rekonstruktiv plastikkirurgi. Under denna period bedrev han även forskning avseende hormonella förändringar i bröstkörtelvävnad. En del av hans forskning bedrevs vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA.

Efter tiden i Uppsala kom Magnus att fokusera på estetisk plastikkirurgi. Han arbetade under nio års tid vid Akademikliniken, där han även var delägare.

2007 startade han sin egen privata plastikkirurgiska verksamhet, Improva Plastikkirurgi.

Magnus Hober är utbildad ”Key note speaker” för läkemedelsföretaget Allergan. Han anlitas kontinuerligt för kurser avseende fillers och Botoxbehandlingar. Han ger även kurser i användandet av anatomiska, kohesiva bröstimplantat.

Magnus Hober är medlem av Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPF), Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) samt medlem av den internationella föreningen för estetisk plastikkirurgi (ISAPS).

Förnamn Efternamn

CEO, MD, Specialist i Plastikkirurgi

Läs mer om Förnamn

Doktor Magnus Hober utför all form av estetisk plastikirurgi, och har skaffat sig stor erfarenhet avseende anatomiska, kohesiva bröstimplantat. Han har varit inbjuden talare vid flera stora internationella plastikkirurgiska möten. Bokförlaget Beyond Black publicerade 2007 boken Plastic Surgery and The Worlds Top Surgeons and Clinics.

Magnus Hober föddes 1962. Den medicinska grundutbildningen påbörjades 1983 vid Karolinska Institutet i Stockholm. 1992 blev han legitimerad läkare. Han fortsatte sedan sin specialistutbildning i plastikkirurgi vid Uppsala universitet, under professor Hakelius handledning. 1998 blev han specialist i plastikkirurgi och 2004 fick han certifiering att arbeta i Storbritannien (Certificate of Full Registration in Plastic Surgery in the United Kingdom).

Under tiden i Uppsala arbetade han med rekonstruktiv plastikkirurgi. Under denna period bedrev han även forskning avseende hormonella förändringar i bröstkörtelvävnad. En del av hans forskning bedrevs vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA.

Efter tiden i Uppsala kom Magnus att fokusera på estetisk plastikkirurgi. Han arbetade under nio års tid vid Akademikliniken, där han även var delägare.

2007 startade han sin egen privata plastikkirurgiska verksamhet, Improva Plastikkirurgi.

Magnus Hober är utbildad ”Key note speaker” för läkemedelsföretaget Allergan. Han anlitas kontinuerligt för kurser avseende fillers och Botoxbehandlingar. Han ger även kurser i användandet av anatomiska, kohesiva bröstimplantat.

Magnus Hober är medlem av Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPF), Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) samt medlem av den internationella föreningen för estetisk plastikkirurgi (ISAPS).

Förnman Efternamn

CEO, MD, Specialist i Plastikkirurgi

Läs mer om förnamn

Doktor Magnus Hober utför all form av estetisk plastikirurgi, och har skaffat sig stor erfarenhet avseende anatomiska, kohesiva bröstimplantat. Han har varit inbjuden talare vid flera stora internationella plastikkirurgiska möten. Bokförlaget Beyond Black publicerade 2007 boken Plastic Surgery and The Worlds Top Surgeons and Clinics.

Magnus Hober föddes 1962. Den medicinska grundutbildningen påbörjades 1983 vid Karolinska Institutet i Stockholm. 1992 blev han legitimerad läkare. Han fortsatte sedan sin specialistutbildning i plastikkirurgi vid Uppsala universitet, under professor Hakelius handledning. 1998 blev han specialist i plastikkirurgi och 2004 fick han certifiering att arbeta i Storbritannien (Certificate of Full Registration in Plastic Surgery in the United Kingdom).

Under tiden i Uppsala arbetade han med rekonstruktiv plastikkirurgi. Under denna period bedrev han även forskning avseende hormonella förändringar i bröstkörtelvävnad. En del av hans forskning bedrevs vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA.

Efter tiden i Uppsala kom Magnus att fokusera på estetisk plastikkirurgi. Han arbetade under nio års tid vid Akademikliniken, där han även var delägare.

2007 startade han sin egen privata plastikkirurgiska verksamhet, Improva Plastikkirurgi.

Magnus Hober är utbildad ”Key note speaker” för läkemedelsföretaget Allergan. Han anlitas kontinuerligt för kurser avseende fillers och Botoxbehandlingar. Han ger även kurser i användandet av anatomiska, kohesiva bröstimplantat.

Magnus Hober är medlem av Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPF), Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) samt medlem av den internationella föreningen för estetisk plastikkirurgi (ISAPS).

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

xxxxx@improva.se